Loge de Gulden Snede

 

Frans Rituaal

Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap 

Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap

In de Vrijmetselarij heeft men een geheel eigen vorm van rituele handelingen.
In de I.O.G.V.M “Le Droit Humain wordt wereldwijd gewerkt volgens de Oude en Aangenomen Schotse Ritus.
In onze Federatie werken de Loges met rituelen die ontleend zijn aan de Franse, Nederlandse of Engelse traditie, vastgelegd in ritualen.

In de loge "De Gulden Snede" werken wij met het Franse Rituaal, deze is ontleend aan en vertaald uit één van de uit Frankrijk afkomstige rituaal en is een van de oudste.
Het Franse Rituaal, waarbij de symboliek sterk steunt op de Rozenkruisersymboliek, zijn ook enkele elementen van de Franse historische broederbeweging "De Compagnonnage" in terug te vinden. Het gedachtengoed van het Humanisme en het niet religieuze karakter, is hierin nog duidelijk aanwezig .

Meer is hierover te lezen op: Een blik op de Franse Traditie