Loge de Gulden Snede

 

Informatie en Aanmelding


We werken in de Vrijmetselarij in Loges. Vrijmetselaar ben je door lid te zijn van een loge.
Daar meld je je aan als je vrijmetselaar wilt worden.
Loge De Gulden Snede is in feite een vereniging met een bestuur, leden, statuten en een huishoudelijk reglement.
Daarnaast is een loge de ruimte oftewel ‘werkplaats’ waar vrijmetselaren bijeenkomen.

Tijdens de bijeenkomsten, eens in de twee weken, wordt er in de Tempel of in de Voorhof gewerkt.
In de Tempel worden de ceremoniƫn gehouden.
Tijdens de andere bijeenkomsten, de zgn. voorhoven, presenteren we lezingen, bij ons bouwstukken genoemd, waarna er een gedachtewisseling kan plaats vinden. Er zijn ook studieavonden voor de leerling, gezel of meester, waarbij er onderricht gegeven wordt over het rituaal en de
symboliek.

Iedereen, zowel man als vrouw, kan toetreden tot onze loge.Tijdens een aantal gesprekken kunnen zowel u als wij, ons een idee vormen of u de juiste weg heeft gevonden. Na goedkeuring van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain, kan men tot de Inwijding overgaan.

Wij komen op de 2e en 4e vrijdag van de maand bij elkaar. We hebben onze bijeenkomsten het Logegebouw te Bussum.

 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag ?

Stuur een mailtje naar:
logedeguldensnede@gmail.com

of vul het formulier in.

Wij nemen daarna spoedig contact met u op.

 
contact opnemen met
De Gulden Snede