Loge de Gulden Snede

 

Waarom kan men alleen lid worden door middel van een inwijding?


De ervaring, die men bij een inwijding ondergaat is zo persoonlijk en vaak zo overweldigend, dat eerst na de inwijding de betekenis ten volle kan worden begrepen.

Voor wie wil toetreden tot de Orde is die belevenis van groot belang. Immers men sluit zich aan bij de leden van een broederschap. Alle leden hebben de beleving van de Inwijding en de verruiming van hun geestelijke horizon op eenzelfde wijze ervaren en zijn daardoor tot een gemeenschap samengegroeid.

Aan het toetreden tot de Vrijmetselarij is deze bijzondere ervaring van het ondergaan van een Inwijding onvoorwaardelijk verbonden.

 

inwijding