Loge de Gulden Snede

 

Wat verstaat men onder een Loge ?

Een loge, afkomstig van het Engelse woord lodge = bouwkeet of loods, is naar de traditie in de eerste plaats het gebouw of het onderkomen, waar vrijmetselaren bijeenkomen.

Vervolgens ging het woord loge over op de bijeenkomst zelf. Men spreekt van het houden van een loge als het gaat om een gewone periodieke bijeenkomst en van een In forma, als het een plechtige bijeenkomst in de Tempel betreft.

Ook verstaat men onder een loge de plaatselijke vereniging van vrijmetselaren, een middelpunt voor de leden, een bron van inspiratie en van vriendschap tussen mensen, die elkaar anders misschien nimmer zouden hebben ontmoet.

loge