Loge de Gulden Snede

 

Rituaal

 

Een ritueel is de vorm waarin rituele handelingen worden voltrokken, een ceremonie.
Rituelen zijn symbolische uitingen, die in bepaalde omstandigheden herhaald worden.
Deze uitingen kunnen bestaan uit verschillende elementen, zoals houding, gebaar, zang, woorden, wierook, klanken, het dragen van bepaalde kleding of het gebruik van bepaalde voorwerpen.
Een ritueel wordt gekenmerkt door een herkenbaar patroon en zijn universeel voorkomend, behalve in geloof of cultuur, ook in het dagelijks leven. Het gebruik van rituelen is de mens eigen.
Een ritueel is beschreven in een boekje dat Rituaal heet.

rituaal