Loge de Gulden Snede

 

 Wat is nu Vrijmetselarij?

De Vrijmetselarij is ontstaan uit zogenaamde gilden van bouwlieden, die in de Middeleeuwen in West-Europa kathedralen bouwden. Het ging oorspronkelijk om echte ambachtslieden, later kregen ook niet-handwerkslieden toegang tot de gilden. Die gilden kregen meer en meer een sociale functie. Tegenwoordig gaat het bij de Vrijmetselarij om bouwen in symbolische zin. Werken aan de 'ruwe steen', dat wil zeggen aan jezelf, zo proberen Vrijmetselaren bewuster in de samenleving te functioneren en zo voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen. Zo bouwt zij of hij aan een betere wereld. De Vrijmetselarij heeft een werkwijze, die je de weg wijst. Het:  
 •  is een Broederschap der mensheid
 •  staat voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
 •  is een Inwijdingsgenootschap
 •  is een Ontmoetingsplaats, een Werkplaats of Loge voor vrijdenkers
 •  is geen geloof of godsdienst, maar wel een religieuze levenswijze
 •  kent een geheim, maar is niet geheimzinnig
 •  is een organisatie waar een ieder gelijkwaardig is ongeacht maatschappelijke functie of hiĆ«rarchie in
   het dagelijkse leven
 •  verenigt mensen met uiteenlopende en soms tegegenstrijdige meningen maakt het mogelijk 
   ondogmatisch en bewust te leven
 •  leert je te toetsen hoe je in het leven staat, je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden naar jezelf en
   je omgeving, ofwel "Ken U Zelve"
 •  is ook een voortdurend zoeken naar een balans in je dagelijks leven
 •  is een inspiratie bron om jezelf beter te leren kennen
 •  werkt met de kracht van rituelen en een bouw- en lichtsymboliek
 •  is richtinggevend, geen doel

                                             En waarheen gaat jouw (ontwikkelings) weg?

Het is kenmerkend voor de vrijmetselaars dat zij deze werkwijze en hoe zij in het leven willen staan, op hun eigen persoonlijke manier invulling zullen geven. De Vrijmetselaars laten elkaar hierin volkomen vrij.
Niemand de wet voorschrijven, maar wel
actief proberen te luisteren, proberen elkaar te begrijpen en in harmonie samen te werken.De werkwijze van de Vrijmetselarij is met behulp van symbolen, gebruiken en rituelen
een weg te wijzen. Inspiratie en houvast bieden aan een ieder die daarvoor openstaat.

   In de Gemengde Vrijmetselarij werken mannen en vrouwen op voet van gelijkwaardigheid samen.

De Internationale Orde der Gemende Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' is actief in Nederland sinds 1904 en omvat in Nederland 17 Loges. Meer informatie:
www.ledroithumain.nl